Should I stay or should I go

Generalna — Autor patos @ 01:49

 

 

 

 

Gde prestaje usamljenost, počinje trg; a gde počinje trg, počinje i buka velikih glumaca i zujanje otrovnih muva.

Beži u svoju samoću! Živeo si odveć blizu malih i jadnih. ... Ne diži više ruku na njih! Bezbroj ih je, i nije tvoja sudbina da budeš mahalica za muve.

(Friedrich Nietzsche, Tako je govorio Zaratustra, O muvama na trgu)

 

Ne moja mržnja, nego moje gađenje mi je halapljivo proždiralo život! Ah, često bi mi se zgadio duh kad bih našao da je i ološ duhovit!... 

Uistinu, morao sam uzleteti do najviše visine da bih ponovo našao vrelo uživanja! Oh, našao sam ga , braćo moja! Ovde na najvišoj visini izvire mi vrelo uživanja! I tu je život koji nikakav ološ ne ispija sa mnom!...

Jer ovo je naša visina i naš zavičaj: suviše visoko i strmo živimo ovde za sve nečiste i za njihovu žeđ. ...

Uistinu, snažan vetar je Zaratustra za sve nizije; i ovakav savet daje svojim neprijateljima i svemu što pljuje i bljuje:"Čuvajte se da ne pljujete protiv vetra!"

(Friedrich Nietzsche, Tako je govorio Zaratustra, O ološu

 

                

 


Powered by blog.co.yu

Free Counter
Free Counter