Plan rada filozofske sekcije MEŠ-a

filozofska sekcija — Autor patos @ 19:07
Plan rada
filozofske sekcije MEŠ-a 
 
 
I
Neki aspekti antičkog odredjenja duše i pojma čoveka 
 
 
 1. Uvodjenje u temu
 2. Platonovo učenje o prvotnosti duše nad telom ("Nomoi" + "Epinomis")
 3. Platonovi dokazi o besmrtnosti duše ("Fedon")
 4. Aristotelovo učenje o prirodi i delovima duše ("Nikomahova etika")
 5. Aristotelovo odredjenje prirode čoveka (i prirode roba-ropske duše, "Politika")
 6. Hrišćansko predstavljanje duše (suprotstavljanje SOMA i PSYCHE, "Novi Zavet")
 
II
"...-Preodredjivanje svih vrednosti:..."
- Ničeov projekat "nadčoveka"
 
 
 1. "Zašto sam ja udes" (F.Niče, "Ecce homo", 149-160 str.)
 2. "O starim i novim tablicama" (F.Niče, "Tako je govorio Zaratustra", 260-283 str.)
 
 III
"Filozofija se mora čuvati želje da bude okrepljujuća"
G.W.F.Hegel 
 
 
 1. Spekulativna paradigma iskustva samokretanja svesti (G.W.F.Hegel, "Fenomenologija duha", Predgovor 5-37 str. i Uvod 41-48 str.)
 2. "Filozofija je svoje vreme mislima obuhvaćeno" (G.W.F.Hegel "Osnovne crte filozofije prava", Predgovor 7-19 str.)
 
 
Literatura:
 1. Platon, "Zakoni" i "Epinomis", BIGZ, Beograd, 1990.
 2. Platon, "Fedon", BIGZ, Beograd, 1976.
 3. Aristotel, "Nikomahova etika", SNL, Zagreb, 1982.
 4. Aristotel, "Politika", SNL, Zagreb
 5. "Stari Zavet" - u prevodu Djure Daničića, "Novi Zavet" - u prevodu Vuka S.Karadžića, izdanje biblijskog društva, Beograd, 1990.
 6. F.Niče, "Ecce homo", Dereta, Beograd, 2001.
 7. F.Niče, "Tako je govorio Zaratustra", BIGZ, Beograd, 1992.
 8. G.W.F.Hegel, "Fenomenologija duha", Dereta, Beograd, 2005.
 9. G.W.F.Hegel, "Osnovne crte filozofije prava", Logos, Svetlost, Sarajevo, 1989.
 
 
Napomena: ovaj plan rada podložan je izvesnim izmenama, a sve u zavisnosti od specifičnih interesovanja i zahteva polaznika kursa.
 

Powered by blog.co.yu

Free Counter
Free Counter