Neke moje "PERICE"!

Generalna — Autor patos @ 08:27

 

 

Kako se kaže - ima nas raznih, ili, što neko ovde reče:" u božjoj bašti ima mesta za svakoga" - radi se samo o tome da se pravedno rasporede.

Talentovani, daroviti, marljivi, "probuđeni" - zaslužuju i moraju (barem onde gde ja o tome odlučujem) dobiti privilegovano mesto!

Međutim, kakvo smo društvo, možda ćete baš one "razne", mnogobrojne moje "veseljake" čije sam "bisere" godinama s mukom prikupljao, videti kao značajno pozicionirane likove zajednice kojima je data mogućnost urušavanja naših života. Pošto im obećah da će po nečemu svakako biti upamćeni, evo prilike da neke od njih upoznate:

 

 • Panta Rei, ko je to rekao?  -  pa, Vi ste nam rekli profesore!
 • srednji vek - od XV do XX veka!
 • g-đa Veron je bila preobrađena!
 • Spinoza - geometar!
 • Ko su Milećani? - to su bili neki ljudi, je l' da?!
 • Aristotel - presokratik!
 • Filozofija je znanje o svemu i svačemu!
 • Filozofija je ništa, a ustvari nešto!
 • Sokratov najpoznatiji učenik je - Rene Dekart!
 • Dekart je živeo u 17. veku, a Sokrat? - pa isto!
 • Ratio - skromno!
 • Pitanje šta je dobro, postavlja filozofska disciplina - statika!
 • Platonov bog - Demijan!
 • Razlika između pozitivnih nauka i filozofije je u tome što u filozofiji nije dato razumljivo objašnjenje!
 • Dekartov embargo je: dok govorim ja mislim!
 • Glavni grad Grčke je Rim!
 • Patristika je neka nauka o očevima!
 • GOTTLIEB znači plavičasta svetlost?!!
 • Hrišćanstvo je monogamna religija, a monogamija je verovanje u više bogova!
 • Vrelina je znanje! A hladnoća? - hladnoća je takođe znanje!
 • Pored pravoslavlja i katoličanstva, islam je treća hrišćanska opcija!
 • Pitagori čini jednakostranični trougao!?!
 • Teorijsko je ono što ne možemo da dokažemo!
 • Hrišćanstvo veruje u jednog boga, a islam u različitog!!??
 • Teologija je nauka o telu!
 • Platonova DIJALEKTRIKA!
 • Šta je monoteizam?možete li da mi to uprostite malo?!
 • U hrišćanstvu reforme pokreće banda ljudi! (šaptali su mu - Martin Luter)
 • Mi smo hrišćani jer nosimo sat na levoj ruci!?
 • Dante Alegorija!

 


Powered by blog.co.yu

Free Counter
Free Counter