Materijal filozofske sekcije MEŠ-a 1 (namenjeno polaznicima kursa)

filozofska sekcija — Autor patos @ 17:20
"Duša" je - "prvo usvrhovljenje prirodnog tela snabdevenog organima"
(Aristotel, De anima, 412b 5-6) 
 
 
***
 
 
"Čini se da je i Tales, po onome što spominju, prihvatio da je "duša" nešto što pokreće, ako je zbilja rekao da kamen ima "dušu" zato što pokreće gvožđe"
(Aristotel, De anima, 405a 19-21) 
 
"A neki kažu da je ona (duša) pomešana u vaskolikom svetu, radi čega je možda i Tales pomislio da je sve puno bogova"
(Aristotel, De anima, 411a 7-8) 
 
"Aristotel i Hipija kažu da on (Tales) i neživim/neduševnim dodeljuje životnost/dušu, zaključujući po kamenu magneta i ćilibaru"
(D.Laertije, DL I 24) 
 
 
***
 
 
"Čim kadgod čovekova PSYCHE izađe iz ograde zubne, ona se ne vraća natrag, jer ona nije takva da se može ugrabiti, niti je takva da se može uloviti."
(Homer, Il. 408-409) 
 
 
***
 
 
"Dušama je smrt da postanu voda, a vodi je smrt da postane zemlja: a od zemlje postaje voda, a od vode duša".
(Heraklit, frg. 36) 
 
"Besmrtni smrtni, smrtni besmrtni, život ovih je smrt onih, a život onih smrt ovih".
(Heraklit, frg.62) 
 
"Duša je logos sebe uvećavajući".
(Heraklit, frg. 115) 
 
"Loši svedoci su oči i uši ljudima ako imaju varvarske duše"
(Heraklit, frg. 107) 
 
"Granice duše idući ne bi pronašao, ma prohodeći svakoji put: tako dubok logos ima".
(Heraklit, frg. 45) 
 
"S požudom se boriti teško je: jer što bi ona htela to podmićuje dušu".
(Heraklit, frg. 85) 
 
"Duše zaudaraju na Had".
(Heraklit, frg. 98) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powered by blog.co.yu

Free Counter
Free Counter