HA-HA, Matematika !

Generalna — Autor patos @ 08:22

 

 

Nadam se da ste nekad koristili „Matematički list“, i da ga se rado sećate. Listajući najnoviji broj, naiđoh na ovu Šaljivu stranu:

 

 

 

Na osnovu rezultata istraživanja saobraćaja u Beogradu, umesto 50km/h brzinu treba izražavati u obliku 50h/km.

  ***

Odavno je poznato da 20 % ljudi obavlja 80 % posla. Nedavno je jedna anketa pokazala da 80 % ljudi misle da oni spadaju u tih 20 %.

  ***

U izveštaju Bele kuće (Konferencija o globalnoj pismenosti) za 2006. godinu, kao profil SAD-a navodi se:
Broj stanovnika: 291 milion.
Očekivana životna dob: 77,1 godina.
Deca koja ne idu u školu: 1,9 miliona.
Procenat nepismenosti: žene 2 %, muškarci 3 %, UKUPNO 5 % ????!!!!!!!!!
(Izvor podataka o procentu pismenosti je Ministarstvo obrazovanja SAD-a).

  ***

Jedan tajkun kaže drugome: Tvoje bogatstvo je samo 3 % od mog bogatstva. Prema tome, moje bogatstvo čini 97 % tvoga bogatstva.

  ***

Prema poslednjim anketama, 33 % ispitanih je reklo da u njima ne sudeluje.

  ***

Kako matematičar doziva piliće?
3,14, 3,14, 3,14, .........

  ***

Dolazi Mujo sa bronzanom medaljom sa takmičenja. Pita ga Haso: „Pa kako si ti osvojio bronzanu medalju?“
Mujo: „Pa pitali nas koliko je 7 puta 3, i ja sa 19 osvojio treće mesto“.

 


UH ..........

Generalna — Autor patos @ 13:07

 

 

za tvog tatu ..................

 

 


Jedna priča 20. veka

Generalna — Autor patos @ 18:09

 

 

Tog jutra, te tmurne ’95., Novi Sad je osvanuo sa par desetina hiljada novih stanovnika. Nesrećnih, izneverenih, izgubljenih. Sve su najdraže sobom poveli, i poneli. 
Među njima, našao se i jedan vremešni advokat iz Knina. Nemajući porodice nikog nije poveo; samo je poneo, svoje spise i predmete. 
Najzanimljiviji svoj predmet otvorio je, uz dobro penušavo crno točeno pivo, jednom radoznalom novosadskom asistentu. Tako je priča dospela i do nas:

Jedno predveče, krajem 80-tih, u kancelariju nesrećnog advokata ušao je jedan čiča, sed i izboran, ali prilično vitalan za svoje godine. 
„Dobro veče, gospodine, šta mogu da učinim za vas?“ – pitao je advokat.
„Da Vam se najpre predstavim, poštovani gospodine, ja sam X.Y. (
ovo samo stoga što sam zaboravio ime nesrećnika), bivši kraljevski oficir. Već me dugo nešto mori, pa eto, ... dođoh da pitam i potražim savet, ... imam li ja pravo na ratnu odštetu?“. Advokat ga posednu, pa rutinski krenu da uzima generalije, a na pitanje :“Imate li dece?“, čiča sagnu pogled, zasuzi i prošaputa :“Ne znam, ...“.
X.Y. rođen je početkom 20. veka u jednom zabačenom kotarskom selu. Kao najdarovitiji đak upisao je u Zagrebu i, opet kao najbolji, završio mušku gimnaziju i Visoku vojnu kraljevsku školu. Kao prvi u klasi, što u pokazanom znanju, što u nesvakidašnjoj okretnosti i telesnim veštinama, svoje dalje školovanje nastavio je u Beču, kao stipendista Kraljevine Jugoslavije. Kako je i tu brzo pokazao svoju superiornost, na razne pozive, Kraljevina mu odobrava dalje usavršavanje stupanjem u jednu britansku regimentu, koja je bila stacionirana negde na severu Afrike. Tu ga je i zateklo otpočinjanje II sv. rata. Po prvim saznanjima, uputio je depešu u Beograd, sa pitanjem da li da se vrati u Kraljevinu. Usledio je odgovor da je u najboljem interesu Kraljevine da on ostane pri britanskoj regimenti kako bi pružao dragocene informacije. A onda su veze prekinute. Njegova regimenta ubrzo dobija prekomandu – Kina, obala Žutog mora. U jednom japanskom naletu, regimenta biva razbijena i desetkovana, a svi preživeli zarobljeni i prebačeni u Japan. Smestili su ih u neke improvizovane barake. Odmah mu je bilo čudno što ih niko nije tukao ni zlostavljao. Imali su redovne i vrlo pristojne obroke. A onda je usledilo nešto još čudnije: svakog dana razne inspekcije, pregledi i provere. Počelo je sa težinom, visinom, fizičkom izdržljivošću. Nakon par dana, broj zarobljenika je prepolovljen. Video je da su oni slabiji izdvojeni i nekud odvedeni. Testiranje je nastavljeno. Broj se smanjivao. Ostala su njih trojica, kad su im doneli matematičke zadatke i nešto nalik na testove inteligencije. Sledećeg jutra, osvanuo je u baraci sam. Znao je da je on odabran, samo za šta? U baraku je ušlo nekoliko visokih japanskih oficira i, uz njihov tradicionalni naklon, pokazali su mu put ka obali. Ušli su u jedan vojni čamac i, nakon kraće vožnje, pristali na omanje ostrvo. Ostrvo je bilo kao iz snova. Centralnim delom dominirao je impozantni japanski letnjikovac, okružen prelepim, bajkovitim vrtovima, prepunim stazama za šetnju koje su sve vodile ka peščanim plažama. Kratko su mu na grubom engleskom, i uz ponovni duboki naklon, promrmljali kako očekuju ono najbolje za sve – saradnju, i da ih više neće videti. Poklonili su se, okrenuli i otišli. Ostao je sam. Dva dana nikog na vidiku. Sam na ostrvu u predivnom letnjikovcu punom raznoraznih đakonija. A onda, tog trećeg dana, pristao je prvi čamac sa svojim „tovarom“. Prelepa, riđokosa devojka zanosnih oblina. Čim su je uveli u kuću, vojnici su napunili zalihe hrane i pića, poklonili se, ušli u čamac i otišli. Jasna mu je bila njegova uloga. On je bio idealno „seme“ za surovi eksperiment nove, superiorne rase. Dani su prolazili, devojke se menjale. Svake nedelje nova, drugačija, a jednako lepa. Ništa nije tražio, sve su mu redovno donosili – najkvalitetniju hranu i najbolje piće, čistu odeću i sredstva za higijenu. Imao je i redovne lekarske preglede, kao i stalni pogled na japanske patrolne čamce na horizontu. I trajalo je to pune dve godine. Do kapitulacije carevine. 
A onda, nekako je stigao kući. A kao da nije. Niko ga nije prepoznao, nikoga on nije prepoznao. Povukao se u svoje selo, u svoj kućerak. Dugo je mislio da svi znaju, pa ga zato k’o čudaka gledaju, i bilo ga stid. 
A onda, nije se moglo više, zamirisalo je na kraj. Pokucao je na advokatova vrata.


Samo još jedna priča, koja je moguća samo onda kada se i zbila – u 20. veku!  Pionirska zakletva

Generalna — Autor patos @ 15:19

 

 

Najpre smo se rodili, tada.
A onda,
29. novembra, generacijski, 
Po našem Balkanu, svečano,
Sa kapama i maramama,


Inicijacija …


Pionirska zakletva


Danas, kada postajem pionir
Dajem časnu pionirsku reč:
Da ću marljivo učiti i raditi
poštovati roditelje i starije,
i biti veran i iskren drug,
koji drži datu reč;
Da ću voleti našu domovinu samoupravnu
Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju
Čuvati bratstvo i jedinstvo  
Svih njenih naroda i narodnosti
I ceniti sve ljude sveta
koji žele slobodu i mir!


I pevali smo …

 

 

 

I još smo pevali ... 

 

  

 

A onda, kada smo porasli, ovaj ključ je širom otvarao sva vrata sveta …

 

 

 

A onda, ……….


Blog Action Day 2008 - Siromaštvo

Generalna — Autor patos @ 21:34

 

 

Saznah malopre da je danas, 15.10.2008., Blog Action Day 2008. A saznah i da je to dan kada se hiljade blogera ujedinjuje u pisanju i raspravi o jednoj temi kako bi se podigla svest o toj temi u svetu, inicirale akcije i uzdrmao web. Ovogodišnja tema je – SIROMAŠTVO (Poverty).

Tako odlučih da dam svoj skromni doprinos jednim kraćim postom.

Tema je već sama po sebi kompleksna i nadasve provokativna. 
Zadržaću se ovde kraće samo na jednom aspektu oko koga se, po mom sudu, lome koplja savremenog svetskog duha grčeći se u pokušajima razrešenja unutrašnje kolizije moderne civilizacije subjektivnosti.
U najkraćem, istorijski put samorazvitka svesti o subjektivnoj slobodi vrhuni u velikoj francuskoj revoluciji (i njenom “pounutrenju” u liku nemačke klasične filozofije), gde konačno do svesti dolazi sloboda svakoga (prevazilazeći orijentalni stav o samo jednom slobodnom, helenističko-rimski robovlasnički princip gde su neki slobodni, a koji svoj koncept posebne slobode i prava prenosi u feudalno društvo).
Po Jean Jacques Rousseau-u, sloboda = jednakost – “Čovek se rađa slobodan, ali je uvek u okovima” (što znači, čovek se rađa jednak, a uvek je u nejednakostima). U čemu se ogleda ta jednakost? Jednaki smo, naravno, u pravima, ili, po Rousseau-u (čime se utemeljuje građansko društvo) – Svi su jednaki zato što svi MOGU da budu vlasnici! Svi smo dakle jednaki u pravima (ili, ako se hoće, šansama), a sve ostalo (način i intenzitet njihovog ostvarenja, kao i svaka spoljašnjost) sfera je realnih razlika.
Nema više razdeobe na slobodne i neslobodne (robove), na raznorazna plemstva i one obespravljene (giljotina je surovo dokazala da je svaka krv crvena). Ali ona pomenuta unutrašnja kolizija koja razjeda građanski svet jeste nerazrešena podvojenost na bogate i siromašne. I pri tome, naravno, bogati su oni koji, po izvesnom automatizmu, sami sebi pripisuju viša prava, urušavajući time sam koncept slobode kao opšte volje. U ovom je, kako rekoh, najdublja unutrašnja kolizija modernog sveta, čije bi prevazilaženje vodilo ustanovljenju neke sasvim nove epohe (sva stremljenja od druge polovine 19. veka kreću se u pravcu ove emancipacije; Marxov koncept komunističkog društva, recimo, u svojoj suštini je upravo pokušaj razrešenja ove unutrašnje kolizije – izvor bogatstva viđen je u vlasništvu nad sredstvima za proizvodnju, eliminacijom prava vlasništva mislilo se razrešiti raslojavanje na bogate i siromašne – neuspeli pokušaj, jednakost je tražena u spoljašnjosti).

Najzad, da se osvrnemo i na same sebe, svoje kratko pamćenje i surova, ne tako davna, iskustva opšte bede i siromaštva, držeći njihove uzroke pred široko otvorenim očima, bar danas.
Onim mlađima – da bezbolnije nauče na tuđem iskustvu;
“Nešto starijima” – mučno podsećanje – DA SE NIKAD NE ZABORAVI!  

 

 

 

 

 


Powered by blog.co.yu

Free Counter
Free Counter