Vlast menja ljude ?!

 

 

Kod nas je čuvena uobičajena izreka – „Daj mu vlast da vidiš kakav je zaista“, koja želi reći da fenomen vlasti po sebi menja ljude izazivajući najniže porive u njima. Da li je zaista tako i šta o tome govori jedan od najvećih mislilaca u ljudskoj istoriji – Platon?

Najpre, jedan kraći uvod, kako bi Platona u ovoj stvari uopšte doveli do reči.
U svom delu „Država“, Platon je svoj koncept idealne države postavio na ideji pravde koja se po njemu sastoji u tome da svako dobije ono što mu po prirodi pripada (ili, da kažemo ovako, da svako radi ono u čemu je najbolji). Izvodeći stalešku strukturu svoje države (tri staleža: vladari, branioci i hranioci države), Platon u analogiji prema stanju pojedinca koje odgovara pojmu čoveka – gde razumu pripada da vlada i upravlja, dok srčanost volje sluša razum držeći u potčinjenosti ono najniže – požudu, zaključuje da u idealnoj državi vlast pripada najboljima, najmudrijima, a to su po njemu filozofi (mi smo imali retku sreću da za premijera imamo filozofa – pok. Dr Zorana Đinđića, ali i užasnu nesreću da ga tragično izgubimo u najezdi najprimitivnijeg šljama i ovdašnjih kleronacista). Takav oblik vlasti jeste aristokratija (vladavina najboljih) i ona je po Platonu najbolja, najpravednija i najpoželjnija. Međutim, kao svaka tvorevina ona je sklona meni i propadanju, tako da aristokratija može preći u druge, rđave oblike vlasti : najpre u timokratiju (vladavinu častoljubivih), koja prelazi u oligarhiju (vladavinu nekolicine bogatih), ova dalje može preći u demokratiju (vladavinu naroda, mase, puka), a ona najzad u tiraniju (strahovladu jednog).
Takođe, ovde je od značaja i Platonova velika privrženost matematici; na ulazu u Platonovu školu u Atini – Akademiju, stajao je natpis „NEKA NE ULAZE NEUPUĆENI U GEOMETRIJU“! Matematika je u Platonovoj dijalektici ključni posrednik u razbijanju čulnih predstava na putu ka istinitom uvidu filozofske spoznaje.
Dakle, kako i zašto dolazi do promene oblika vlasti, i kako je u to umešana matematika, pustićemo Platona da govori:

 (Dalje)

PRIŠTINA ili "politikantski univerzitet"

bolno neiskazano — Autor patos @ 00:59

 

 

 

Temeljno aksiološko pitanje o vrednostima većina mladih prepoznaje kao problem poremećenog sistema vrednosti. A na dalji upit koja je to po njima najviša vrednost a da u našem društvu nije poželjna ni prihvaćena - u glas odgovaraju - ZNANJE!

 "Kakva zemlja otaca! Onamo stremi naša krma gde je zemlja naše dece! Onamo, burnija od mora, poput bure juri naša velika čežnja!" i još "Na svojoj deci treba da popravite što ste deca svojih otaca: sve što je prošlo treba tako da iskupite!" - uzvikivao je pre mnogo decenija naš prijatelj u borbi protiv lažnog moralisanja - Niče.

Zašto mladi?

Pa zato što tek maturiraju, bojažljivo stupaju u zrelo doba još neoblikovani, sa širokim horizontom još nedonešenih ključnih odluka, zato što traže orijentire, - ZATO ŠTO S PRAVOM OČEKUJU!

A kakav im pogled nudimo? Šta vide...  

Ako nemate završeno bar srednjoškolsko obrazovanje (40-tak% stanovništva Srbije, bez Kosova), a znate da čitate, nemojte da listate dalje!!! (Dalje)

Materijal filozofske sekcije MEŠ-a 2 (namenjeno polaznicima kursa)

filozofska sekcija — Autor patos @ 20:16

 

 

Ovaj se nacrt, u svakom slučaju razlikuje od običnog kompendija prije svega po metodi, koja sačinjava u njemu ono vodeće. Da se, pak, filozofijski način kročenja od jedne materije k drugoj i način znanstvenog dokazivanja, taj spekulativni način spoznavanja uopće, bitno razlikuje od drugog načina spoznavanja, to se ovdje pretpostavlja. Samo uvid u nužnost jedne takve različnosti omogućiti će filozofiji da se istrgne iz sramotne propasti u koju je zagrezla u naša vremena. Doduše, spoznala se nedostatnost oblika i pravila negdašnje logike - definiranja, dijeljenja i zaključivanja - koji sadržavaju pravila razumske spoznaje, nedostatnost za spekulativnu znanost, ili se tek više osjećala nego spoznala, pa su tada ta pravila odbačena samo kao okovi da bi se proizvoljno govorilo po srcu, mašti, slučajnu nazoru. Budući da, međutim, ipak moraju nastupiti i refleksije i misaoni odnosi, postupa se nesvjesno po prezrenoj metodi sasvim običnog zaključivanja i rezoniranja. Prirodu spekulativnog znanja opširno sam razvio u svojoj "Znanosti logike", stoga je u ovom Nacrtu tek ovdje-ondje dodano neko razjašnjenje o toku i metodi. ... ... Prvenstveno bih htio da se s te strane shvati i prosudi ova rasprava. Jer, ono o čemu je u njoj riječ jest znanost, a u znanosti je sadržaj bitno vezan uz oblik. 

(G.W.F.Hegel - Osnovne crte filozofije prava, Predgovor, str. 7-8)

 

***

 

Jednostavno vladanje prostodušne duše jest da se ona, s uvjerenjem koje je puno povjerenja, drži javno priznatih istina hoteći da na tom čvrstom temelju gradi svoj način postupanja i čvrsti položaj u životu. Protiv tog jednostavnog vladanja iskrsava već tobožnja teškoća kako se iz beskonačno različitih mnjenja dade izlučiti i pronaći ono što je u njima općenito priznato i važeće; a ta se neprilika lako može uzeti kao prava i istinska zabrinutost za stvar. No doista je s onima koji se ponose tom neprilikom taj slučaj da od drveća ne vide šumu, pa opstoji samo neprilika i teškoća koje su sami priredili;

(G.W.F.Hegel - Osnovne crte filozofije prava, Predgovor, str. 9)

 

***

 

Onaj nemirni posao refleksije i taštine, kao i prihvaćanje i susretanje što ih on doživljava, bio bi samo stvar za sebe, koja se na svoj način u sebi razvija; ali upravo je filozofija uopće ta koja je tim poslom sebe dovela do raznolikog prezira i rđavog kredita. Najgori je od tih prezira taj što je, kao što je rečeno, svatko, onakav kakav jest, uvjeren kako se razumije u filozofiju uopće i kako je kadar da o njoj sudi. Ni prema jednoj drugoj umjetnosti i znanosti ne pokazuje se ovaj posljednji prezir da se misli kako se ona bez daljega zna.

(G.W.F.Hegel - Osnovne crte filozofije prava, Predgovor, str. 11)

 

***

 

Jer, kad čovjek u tolikim proizvodima iz struke pozitivnih znanosti, kao i u proizvodima religiozne nabožnosti i u drugoj neodređenoj literaturi čita kako se u njima pokazuje ne samo prije spomenuti prezir prema filozofiji da takvi koji ujedno posvjedočuju da su potpuno zaostali u stvaranju misli i da im je filozofija nešto posve strano ipak postupaju s njome kao s nečim što je kod njih svršena stvar - nego kako se ovdje čak izričito obaraju na filozofiju i kako se njezin sadržaj, pojmovna spoznaja boga te fizičke i duhovne prirode, spoznaja istine, proglašava ludom, štaviše, grešnom drskošću, i kako se um, i opet um, i u beskrajnom ponavljanju um optužuje, ponižava i proklinje - ili kako se, u najmanju ruku, daje do znanja kako su u velikom dijelu djelatnosti, koja bi trebala da bude znanstvena, neugodni zahtjevi pojma koji se ipak ne dadu odbiti - kad čovjek, velim, ima pred sobom takve pojave, mogao bi gotovo pomisliti da s te strane tradicija nije više ni dostojna štovanja ili dostatna da filozofijskom studiju osigura toleranciju i javnu egzistenciju.

(G.W.F.Hegel - Osnovne crte filozofije prava, Predgovor,str. 15)

 

***

 

Što je umno, to je zbiljsko;

a što je zbiljsko, to je umno

To je uvjerenje svake nepristrane svijesti, kao i filozofija, pa odavle ova polazi isto tako u promatranje duhovnoga univerzuma kao i prirodnog. Ako refleksija, ili osjećaj, ili kakav god lik imala subjektivna svijest, smatra sadašnjost nečim ispraznim, ako je iznad nje i ako ono isprazno bolje zna, onda se ona nalazi u ispraznome, a kako ona zbilju ima samo u sadašnjosti, to je ona tako sama samo ispraznost. Ako, obratno, ideja važi kao ono što je tek neka puka ideja, neka predstava u mnjenju, onda filozofija, naprotiv, pruža uvid da nije ništa zbiljsko osim ideje. Tada stoji do toga da se u prividu vremenskoga i prolaznoga spozna supstancija, koja je imanentna, i ono vječno, koje je sadašnje. Jer umno, što je sinonim ideje, time što u svojoj zbiljnosti ujedno stupa u spoljašnju egzistenciju, javlja se u beskrajnom bogatstvu oblika, pojava i likova, te obavija svoju jezgru šarenom korom, u kojoj svijest ponajpre prebiva, a koju probija tek pojam kako bi našao unutarnje bilo i isto ga tako osjetio kako u spoljašnjim likovima još kuca. No beskonačno raznoliki odnosi koji se u ovoj spoljašnjosti, sjajem biti, stvaraju u njima - taj beskonačni materijal i njegovo reguliranje nisu predmet filozofije. Ona se time miješala u stvari koje se nje ne tiču; ona sebi može uštedjeti trud da o tome dade dobar savjet;

(G.W.F.Hegel - Osnovne crte filozofije prava, Predgovor, str. 17)

 

***

 

Hic Rhodus, hic saltus.

Pojmiti ono što jest zadaća je filozofije, jer ono što jest - jest um. Što se tiče individua, to je ionako svaka individua čedo svog vremena; tako je i filozofija svoje vrijeme mislima obuhvaćeno. Isto je tako ludo misliti da neka filozofija prelazi preko svog sadašnjeg svijeta, kao što je ludo misliti da individua preskače svoje vrijeme, da skače preko Roda. Ako njegova teorija doista ide preko njegova vremena, ako on sebi gradi neki svijet kakav ovaj treba da bude, onda on, doduše, egzistira, ali samo u njegovu mnjenju - nekom elementu u koji se dade utisnuti što god mu drago.

Ono što leži između uma kao samosvjesnog duha i uma kao opstojeće zbilje, ono što ovaj prvi um rastavlja od ovoga drugoga i što mu neda da u ovome potonjemu nađe zadovoljenje jest okov nekog apstraktuma koji nije oslobođen u pojam. Da se um spozna kao ruža u križu sadašnjosti i da se čovjek na taj način njoj raduje, taj je umni uvid pomirenje sa zbiljom što ga filozofija pruža onima kojima se jednom javio unutarnji zahtjev da pojme i da u onome što je supstancijalno isto tako dobiju subjektivnu slobodu, kao i da sa subjektivnom slobodom ne stoje u onome što je u posebnome i slučajnome, nego u onome što je po sebi i za sebe.

To je također ono što sačinjava konkretniji smisao onoga što je gore apstraktnije bilo označeno kao jedinstvo oblika i sadržaja, jer je oblik u svom najkonkretnijem značenju um kao pojmovno spoznavanje, a sadržaj - um kao supstancijalna bit običajnosne i prirodne zbilje; svjesni identitet obojega jest filozofska ideja.

(G.W.F.Hegel - Osnovne crte filozofije prava, Predgovor, str.18-19)

 

 

 

  

 

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel  

1770-1831 


Monty Python - "Life of Brian"

Generalna — Autor patos @ 14:39

 

 

S obzirom na komentare ranije postavljenog Pythonovskog teksta pesme (sa akordima) - "Always look on the bright side of life" - da je šteta što se na suvom tekstu ne može dočarati deo sa zviždukanjem, kao i svesti o tome da možda još egzistira neko ko za Pythonovce nije čuo, ili nikada nije odgledao "Life of Brian" (Brajanovo žitije), evo video klipa efektnog epiloga 

 

 


TESTIRAJTE SE!

Generalna — Autor patos @ 02:44

 

 

Evo lepe prilike da se virtuelno vratite na trenutak u školsku klupu. Nudim vam 20-minutni test iz (pre)poznavanja antičke filozofije, rađen prošle godine. Uđite, zauzmite svoja mesta, ispraznite klupe (dozvoljen je samo miš i tastatura). Molim vas nemojte žvrljati po klupi i odbacite čak i pomisao na puškice, jer ja visoko sedim, a ko visoko sedi - daleko vidi (ili nisko pada). Ako ste svi prisutni, možete početi sa radom. Ispravni odgovori i ključ ocenjivanja nalazi se iza testa, tako da možete sami sebe proceniti. Pa, izvolite:

 

1. Problemima saznanja (uslovima, izvorima, mogućnostima, granicama, ... ) bavi se            filozofska disciplina:

    1) aksiologija,

    2) logika,

    3) gnoseologija,

    4) etika.

2. Filozofi "Milećani" su:

    1) Empedokle, Anaksagora, Anaksimen,

    2) Tales, Pitagora, Anaksimandar,

    3) Parmenid, Anaksagora, Demokrit,

    4) Anaksimandar, Tales, Anaksimen.

3. "Apeiron" (neograničeno, bezgranično) je počelo (arche) kod:

    1) Anaksimandra,

    2) Anaksagore,

    3) Anaksimena,

    4) Aristotela.

4. "Čovek je mera svih stvari, onih koje jesu da jesu, a onih koje nisu da nisu" (HOMO        MENSURA) - izrekao je:

    1) Gorgija,

    2) Protagora,

    3) Hipija,

    4) Prodik.

5. Sokratovo najvažnije delo je:

    1) "Zakoni",

    2) "O duši",

    3) "O vrlini",

    4) "O prirodi".

6. Jedno od navedenih dela ne pripada Aristotelu:

    1) "Retorika",

    2) "Ekonomika",

    3) "Politika",

    4) "Organon".

7. Jedno od navedenih dela ne pripada Platonu:

    1) "Parmenid",

    2) "Gorgija",

    3) "Fedon",

    4) "Zenon".

8. "Isto je misliti i biti", prvi proklamuje:

    1) Anaksagora,

    2) Parmenid,

    3) Heraklit,

    4) Ksenofan.

9. Koje su kardinalne vrline prema Platonu?

 

 

10.Platon određuje boga kao:

    1) Arhitektona,

    2) Parusiju,

    3) Demijurga,

    4) Ideju.

11.Jedan od navedenih pojmova ne pripada Aristotelovoj teoriji uzroka:

    1) causa intellectualis,

    2) causa finalis,

    3) causa materialis,

    4) causa efficiens.

12.Navedi pet načina (delova razumskog dela duše) kojima duša, po Aristotelu,                  spoznaje istinu:  

 

 

13."Eneade" su najznačajnije delo:

    1) Porfirija,

    2) Plotina,

    3) Epikura,

    4) Cicerona.

14.Osnivač stoičke škole bio je:

    1) Zenon,

    2) Parmenid,

    3) Epikur,

    4) Pitagora.

15.Čuvena Sokratova metoda obuhvata:

    1) alegoriju i propedeutiku,

    2) ironiju i majeutiku,

    3) analogiju i dijalektiku,

    4) ironiju i etiku.

16.Filozofska škola koju je osnovao u Atini Platon, zvala se:

    1) Gimnasion,

    2) Akademia,

    3) Likej,

    4) Epistemia.

17."Prva filozofija" kod Aristotela označena je i kao:

    1) Ontologija,

    2) Psihologija,

    3) Pneumologija,

    4) Teologija.

18.Navedi staleže Platonove idealne države i odgovarajuće im vrline:

   

 

19."Aporije" su:

    1) Kategorijalni odnosi supstancije i akcidencija,

    2) Empedoklove postavke o četvorostrukom korenu prirode,

    3) Zenonovi dokazi protiv kretanja i mnoštva,

    4) Platonove kardinalne vrline.

20.Navedi i ukratko objasni Aristotelov pojam boga:

 

 

 

 

Rešenja: 

1) - 3

2) - 4

3) - 1

4) - 2

5) - trik pitanje, Sokrat ništa nije pisao, tako da ovde ništa ne treba odabrati!

6) - 2

7) - 4

8) - 2

9) - mudrost, hrabrost, umerenost i pravičnost.

10) - 3

11) - 1

12) episteme, nus, sofia, fronezis, tehne (znanje/dokazna moć, um, mudrost, razboritost,         veština/umeće).

13) - 2

14) - 1

15) - 2

16) - 2

17) - 4

18) vladari - mudrost, branioci - hrabrost, hranioci - umerenost.

19) - 3

20) noesis noeseos (mišljenje mišljenja) i nepokretni pokretač + kratko objašnjenje. 

 

 

Ključ ocenjivanja: 

svaki tačan odgovor - 1 poen,

svaki netačan odgovor - -1 (negativan) poen.

 

0-9     =    1    Cool    

10-12 =    2    Innocent

13-15 =    3    Embarassed

16-18 =    4    Yell

19-20 =    5     Tongue out

 

 

 

 

 

 

 

 


Powered by blog.co.yu

Free Counter
Free Counter